Üldkoosolek 30.03.2017

Korterühistu Traal üldkoosolek
toimub neljapäeval 30.03.2017.a
algusega kell 18.00
Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi sööklas,
aadressil Kuldnoka 24.

 

Koosoleku päevakord:

 1. Ettekanne maja seisukorrast.
 2. Ettekanne maja remondifondi ja laenude olukorrast.
 3. Renoveerimise prioriteetide määramine.
 4. Juhatuse liikmete tasude ülevaatamine.
 5. Juhatuse pädevuses oleva rahalise summa määramine remonditööde teostamiseks, mis ei vaja otsustamiseks üldkoosoleku kokku kutsumist.
 6. Juhatuse liikmete tagasikutsumine ja vajadusel uute liikmete valimine.
 7. Treppide remont.
 8. Laekunud avalduste arutelu.

 

Üldkoosolekust osavõtt on väga oluline! Palun võtke kaasa isikut tõendav dokument. Kui Teil ei ole võimalik ise osaleda, siis võite lihtkirjaliku volikirja alusel volitada osalema korteriomaniku abikaasat, täisealisi perekonnaliikmeid, korteri kaasomanikku või teist ühistu liiget.

 

Korteriühistu Traal juhatus

juhatus@traal.ee

 

 

Teade on paigaldatud Kuldnoka 7 trepikodades teadete tahvlile 19.03.2017


 

Общее собрание квартирного товарищества Traal пройдет в четверг 30.03.2017 г., начало в 18:00, в столовой Таллиннской Лиллекюлаской гимназии по адресу Кульднока 24.

 

Повестка собрания:

 1. Доклад о состоянии дома.
 2. Доклад о ситуации с ремонтным фондом и кредитами дома.
 3. Определение приоритетов в реновации.
 4. Пересмотр оплаты работы членов правления.
 5. Определение денежной суммы на проведение ремонтных работ, распоряжение которой входит в компетенцию правления и не требует созыва общего собрания.
 6. Отзыв членов правления, при необходимости выбор новых.
 7. Ремонт лестниц.
 8. Обсуждение поступивших заявлений.

 

Участие в общем собрании очень важно! Просим взять с собой удостоверяющий личность документ. Если Вы не можете участвовать сами, на основании простой письменной доверенности Вы можете уполномочить на участие супругу/супруга собственника квартиры, совершеннолетних членов семьи, совладельца квартиры или другого члена товарищества.

 

Правление КТ Traal

juhatus@traal.ee

 

 

Извещение вывешено на доске извещений в подъездах Кульднока 7 19.03.2017.